MD Biuro Rachunkowe
(+48) 608 503 926 kontakt@biurorachunkowemd.pl

Tu jesteś: nasza oferta /

Oferta

Prowadzenie:

 • księgi przychodów i rozchodów
 • ksiąg rachunkowych
 • ewidencji przychodów (ryczałtu)

Zakres usług

 • dekretacja, księgowanie i kontrola dokumentów
 • prowadzenie rejestrów VAT, Środków Trwałych i innych
 • amortyzacja
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • przekazywanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • powiadamianie o zmianach w przepisach
 • doradztwo finansowo - księgowe
 • powiadamianie o zbliżających się terminach rozliczeń
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kontakt z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em

Dodatkowe usługi

 • przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • rozwiązywanie zaległych oraz istniejących problemów księgowych
 • przygotowywanie przelewów do Urzędów Skarbowych, ZUS
 • pomoc przy optymalizacji podatkowej

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • przygotowywanie list płac
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • przygotowywanie deklaracji rocznych

Współpracujemy z:

 • doradcą ubezpieczeniowym
 • doradcą kredytowym
 • Kancelarią Prawną

Zakres, zasady i warunki współpracy, a także wzajemne zobowiązania, są określane w szczegółowej umowie, zabezpieczającej interesy obu stron.

Kontakt

(22) 783 21 43
(+48) 608 503 926
Aktualności

więcej